Sociale robotter

Det Etiske Råds udtalelse om sociale robotter fra januar 2010 fokuserer på grænserne mellem menneske og maskine

Sociale robotter er betegnelsen for den type intelligente robotter, der bliver brugt i almindelige hverdagssituationer, hvor mennesker også spiller en rolle. Det er især inden for plejesektoren, i hjemmet, i underholdning og i militæret, at sociale robotter indtil videre har gjort deres indtog.

Et kendt eksempel på en social robot er robotsælen Paro, som blev introduceret på flere danske plejehjem i 2007. Paro er et intelligent kæledyr, som har vist sig at have en terapeutisk og beroligende effekt på demente. Andre "hjælpe-robotter" er i brug mange steder i verden, fx som hjælp til handicappede.

De etiske overvejelser ved at indføre sociale robotter i velfærdsystemet i Danmark, kan inddeles i tre spørgsmålskategorier:

  • Hvad vil det betyde for omsorgsrelationer og intimitetsgrænser, når robotter og mennesker indgår i sociale og følelsesmæssige relationer med hinanden?
  • Er det etisk problematisk, hvis sociale robotter ligner mennesker i udseende, kommunikation og adfærd, og dermed kan fremstå som selvstændigt følende og agerende væsener?
  • Hvad vil det betyde, hvis sociale robotter udstyres med evnen til at tage ved lære og handle med visse frihedsgrader, og hvor robottens valg ikke kan siges at være entydigt bestemt af dens indbyggede system og den teknologi, som producenten har udstyret den med?

Udgivelser

Sociale robotter

Udtalelse om sociale robotter (2010)

Læs udtalelsen >