Læs et sammendrag af rapporten

Sammendrag af redegørelse om bioenergi, fødevarer og etik i en globaliseret verden

Rådets anbefalinger om indførelse af bioenergi

Rådets anbefalinger

Projektet fokuserer på emnet bioenergi, hvor et hovedspørgsmål er, hvordan vi udnytter jordens arealer mest effektivt. Rådet præsentererede sine anbefalinger ved en debatdag på Christiansborg, den 10. maj 2012