Anbefalinger om bioenergi

Læs Rådets anbefalinger om indførelsen af forskellige typer bioenergi i Danmark

Rådet giver anbefalinger på baggrund af tre hovedspørgsmål:

  1. Må indførelse af bioenergi påføre danskerne økonomiske omkostninger for at tilgodese fjerne mennesker, dyrene eller naturen?
  2. Er det etisk acceptabelt at anvende jordbrugsarealer til at dyrke bioenergiafgrøder?
  3. Hvem har ansvaret for at gennemføre ændringerne?


Læs Rådets anbefalinger om indførelse af bioenergi i Danmark
PDF, direkte link til kapitel med anbefalinger i Rådets rapport om bioenergi