Høringssvar om assisteret reproduktion

Høringssvar grafik
Høringssvar / 7. juni 2016

Donation af æg ved flere vævscentre

Rådet har besvaret en høring om ændring af bekendtgørelse om assisteret reproduktion.

Se mere
Høringssvar grafik Høringssvar grafik
Høringssvar / 23. oktober 2015

Brug af sæd fra afdød mand

Høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion.

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 24. oktober 2014

Vejledninger om væv, celler og assisteret reproduktion

Høringssvar på høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 28. marts 2014

Høring over ændring ved behandling, diagnostik og forskning m.m.

Vedrørende høring over forslag til ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 2. september 2013

Høring om håndtering af væv og celler, børneloven m.m.

Det Etiske Råd har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. og lov om ændring af lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven) og børneloven m.v. i høring. Rådet har de følgende kommentarer til lovforslaget.

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 15. august 2013

Ændringsbekendtgørelse vedr. kunstig befrugtning

Høringssvar vedr. ændringsbekendtgørelse vedr. kunstig befrugtning

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 12. marts 2013

Ændring af børneloven m.m.

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab m.v.)

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 24. januar 2013

Ændring af vævsloven - aktindsigt, samtykke til donation m.m.

Høring vedr. udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven og vævsloven (justering vedr. aktindsigt, levende donors samtykke til donation, sterilisation samt præcisering af definitionen af alvorlige bivirkninger ved håndtering af humane væv og celler m.v.)

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 18. oktober 2012

Kunstig befrugtning, vurdering af forældreegnethed m.v.

Høring over udkast til bekendtgørelse om kunstig befrugtning og udkast til bekendtgørelse om vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 27. februar 2012

Lovændring og sæddonation

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., børneloven og lov om adoption (udvidelse af lov om kunstig befrugtnings anvendelsesområde, mulighed for anonym og ikke-anonym æg- og sæddonation i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning, fastslåelse af faderskab i forbindelse med kunstig befrugtning og adoption af registreret partners barn samt fremmøde i adoptionssager m.v.).

Se mere
Høringssvar / 28. november 2011

Egenbetaling ved fertilitetsbehandling m.m.

Høring vedrørende ændring af sundhedsloven – L 37

Se mere
Udtalelse / 30. september 2011

Det Etiske Råds udtalelse om screening af sæddonorer

Se mere
Høringssvar / 28. februar 2011

Ændrede regler for sæddonation

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (ændrede regler for sæddonation)

Se mere
Høringssvar / 16. december 2010

Betaling ved behandling med kunstig befrugtning

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om betaling for bestemte behandlinger med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen samt udkast til bekendtgørelse om vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning

Se mere
Baggrundstekst / 15. oktober 2010

Lægelig behandling, diagnostik og forskning

Det Etiske Råds kommentarer til forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. og lov om ændring af sundhedsloven

Se mere
Høringssvar / 29. november 2006

Udkast til bekendtgørelse om kunstig befrugtning

Høringssvar angående udkast til bekendtgørelse om kunstig befrugtning

Se mere
Høringssvar / 22. marts 2004

Høring over udkast til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning

Se mere
Høringssvar / 31. marts 2003

Lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v.

Høring over lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v.

Se mere
Høringssvar / 19. august 2002

Vedrørende kunstig befrugtning kombineret med ægsortering

Se mere