20. november 2018

Det gennemsigtige menneske

Til maj 2019 udsender vi Det Etiske Råds næste udgave af Etisk Forum for Unge. Etisk Forum for Unge er undervisningsmateriale, der lægger op til etik-diskussioner i 8. til 10. klasser. Vores nyeste materiale handler om Personlig Medicin, genomer og nye måder at behandle sygdom på. Vi kalder det: Det gennemsigtige menneske.

Personlig Medicin indebærer, at du får din arvemasse kortlagt, og at vi skal vide alt om dig. I materialet får eleverne viden om kortlægning af det menneskelige genom, og de dilemmaer som denne teknologi rejser. De får også indblik i den omfattende indsamling og samkøring af data, som er en forudsætning for at kunne anvende Personlig Medicin. Undervisningsmaterialet handler om de etiske problemstillinger, der rejser sig, når vi på denne måde bliver gennemsigtige.

Indblik i en persons individuelle arvemasse og samkøring af store mængder data om personen giver nogle unikke muligheder for målrettet forebyggelse og behandling, som lige præcis passer til dette menneske. I første omgang må vi dog spørge os selv, hvilke etiske værdier og hensyn, der udfordres af de nye teknologiske muligheder.

Du kan forudbestille materialet her.Fill out my online form.

Det gennemsigtige menneske

Når lige præcis din medicin skal udvælges, har vi brug for at vide så meget som muligt om dig. Genetikken giver nemlig kun en del af forklaringen på, hvorfor en person bliver syg, og hvilken behandling der vil virke bedst på netop denne person. Vi har også brug for viden om tidligere, aktuel eller mulig fremtidig sygdom, og vi har brug for viden om, hvordan dine organer fungerer. Når dette kobles sammen med data om dine sociale forhold og din adfærd er det muligt at få en detaljeret viden om dig ... Man kan sige, at man bliver gennemsigtig. – Citat fra materialet Det gennemsigtige menneske

Genomernes verden

Genetiske data kan rumme oplysninger om mulig fremtidig sygdom. Der kan være gode grunde til at foretage genetiske undersøgelser, fx ved mistanke om alvorlig sygdom i familien. Når man ved en genomanalyse finder disposition for arvelige sygdomme, opstår imidlertid også en masse spørgsmål. – Citat fra materialet Det gennemsigtige menneske