Genterapi temaillustration
31. januar 2006

Genteknologi

Her kan du læse om, hvad genterapi er for noget, og hvilke muligheder det vil give i fremtiden for at ændre kroppen og dens funktioner. Mød en genforsker, der fortæller om mulighederne og perspektiverne, og vi har også sat to etikere i stævne, som ser forskelligt på de muligheder, ny genteknologi giver os.

Undervisning / 21. april 2016

Opgaver

Læs teksterne om Genteknologi og prøv, om du kan besvare opgaverne herunder.

Se mere
Undervisning / 6. maj 2011

Forbedring af mennesker

Umiddelbart lyder det som en god idé at forbedre mennesket – for eksempel ved at give os en bedre hukommelse eller en større koncentrationsevne. Men der er mange ting at tage med i overvejelserne.

Se mere
Undervisning / 31. januar 2006

Genterapi og forbedring af mennesker

Generne er de koder, som i realiteten styrer hele organismen. Med kortlægningen af menneskets gener er der i princippet åbnet for at ændre i kroppens funktioner.

Se mere
Undervisning / 31. januar 2006

Interview med genforsker Thomas G. Jensen

Vi befinder os på Kennedy Instituttet lidt uden for København. Her arbejder man med genetiske sygdomme. Vi er her for at interviewe Thomas, der forsker i genterapi. Thomas arbejder med at udvikle forskellige metoder til at overføre gener til celler inde i kroppen. På den måde håber han på, at vi i fremtiden kan behandle sygdomme i hjernen, som vi i dag ikke kan stille noget op over for.

Se mere
Undervisning / 31. januar 2006

Genterapi og forbedring af mennesker

Der forskes i at genmodificere både planter, mikroorganismer, dyr og mennesker og derved ændre dem på måder som ellers ikke ville være mulige.

Se mere
Undervisning / 31. januar 2006

Genterapi og etik

Læs interviewet med Peter og Klemens, der diskuterer genterapi. Arbejd derefter med følgende opgaver.

Se mere
Undervisning / 31. januar 2006

Genterapi og forbedring af mennesker

Der forskes i at genmodificere både planter, mikroorganismer, dyr og mennesker og derved ændre dem på måder som ellers ikke ville være mulige.

Se mere
Undervisning / 1. december 2005

Etikinterview om genterapi og forbedringer

Den nye viden om generne vil efter mange forskeres mening åbne helt nye muligheder for at behandle mennesker for sygdomme, der indtil nu har været svære eller umulige at gøre noget ved.

Se mere