Mejetærsker høster set fra luften
1. februar 2018

Hvordan får vi et bæredygtigt landbrug i fremtiden – kan det lykkes uden GMO?

Sammen med det norske Bioteknologirådet inviterer vi til debat om GMO. Mødet bliver afholdt 2. maj 2018, kl. 14.00–17.30 i Kulturhuset Indre By i København.

Er EU's godkendelsessystem en fordel for de store frøfirmaer, fordi det omfattende godkendelsessystem udgør en hindring for, at mindre firmaer eller uafhængige forskere kan udvikle bæredygtige GMO’er?

Bør genetisk ændrede planter vurderes forskelligt afhængigt af, om de er tilført gener fra andre organismer eller kun er ændret så lidt, at ændringen ville kunne være opstået spontant?

Ny teknologi, såsom genredigering med den nye teknik, CRISPR, er i færd med at revolutionere, hvordan man kan udvikle planter og dyr til fødevareproduktion.

Udviklingen har startet en debat om, hvorvidt GMO’er, som ikke har fået tilført gener fra andre organismer, skal undtages fra de omfattende godkendelsesregler i EU. EU-kommissionen har foreløbig ikke givet en entydig fortolkning af, hvordan reglerne skal fortolkes, og spørgsmålet er blevet indklaget for EU-domstolen, som skal afgive sin dom i løbet af 2018.

I Danmark har Landbrugsstyrelsen lagt op til en debat af spørgsmålet, og i Norge har Bioteknologirådet fremlagt et forslag om nye regler, som kan udnytte genteknologiens potentiale og uafhængige forskeres og mindre producenters arbejde med at udvikle nyttige GMO’er for at fremme hensynet til sundhed, miljø, bæredygtig udvikling og etik.

På mødet lægger Det Etiske Råd op til debat om genteknologi skal have en rolle i forhold til bæredygtig fødevareproduktion i Danmark. Derefter lægger Bioteknologirådet op til debat om deres forslag til ændrede norske regler.

Program

Ordstyrer: Ole Johan Borge, direktør i Bioteknologirådet, Norge.

14.00 Velkommen v/Gorm Greisen, formand for Det Etiske Råd
14.05 Bæredygtighedsmæssige udfordringer for den nuværende konventionelle og økologiske fødevareproduktion v/Jørgen E Olesen, professor i landbrug og klimaforandringer ved Aarhus Universitet
14.20 Kan genmodificering bidrage til en mere bæredygtig konventionel og økologisk landbrugsproduktion? v/Michael Palmgren, professor i plantefysiologi ved Københavns Universitet
14.35 Nye genredigeringsteknikker – hvordan kan CRISPR anvendes til at frembringe genmodificerede planter og dyr, som ikke er ændret mere end tilfældet er med nogle konventionelle metoder? v/Sigrid Bratlie, seniorrådgiver i Bioteknologirådet i Norge
Etikdiskussion: Findes der ’naturlige’ fødevarer? Og er alle typer af genmodifikation uforenelige med forbrugernes ønske om sunde og bæredygtige fødevarer?
14.50 Mickey Gjerris, lektor i bioetik ved Københavns Universitet
15.05 Klemens Kappel, professor i filosofi ved Københavns Universitet
15.20 Paul Holmbeck, politisk direktør i Økologisk Landsforening
15.35 Kaffepause
16.00 Presentation af Bioteknologirådets forslag til lempeligere regulering af visse typer GMO v/NN, Bioteknologirådet
Korte kommentarer fra: (afventer endelig bekræftelse)
16.15 Rikke Bagger Jørgensen, Seniorforsker Emeritus ved DTU Miljø
16.20 v/NN, Institut for Plante og Miljøvidenskab, Københavns Universitet
16.25 Rikke Lundsgaard, landbrugspolitisk seniorrådgiver Danmarks Naturfredningsforening
16.30 Gymnasieelev fra Det Frie Gymnasium, København
Debat med salen
17.25 Tak for i dag, v/Gorm Greisen 
17.30 Sandwich to go

Tid og sted

Debatmødet bliver afholdt 2. maj 2018 kl. 14-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K.

Tilmelding

Det er gratis at deltage. Udfyld formularen herunder for at sikre dig en plads.

Fill out my online form.