GMO tørkelandskab
19. oktober 2010

GMO

Undersøgelser har vist, at forbrugerne har haft svært ved at se nytten ved GMOer. Nu kommer en ny generation GMOer, for eksempel nogle som kan bidrage til at løse klimaproblemer. Betyder det, at vi må ændre syn på vores opfattelse af GMOer? Her kan du læse om, hvad baggrunden er for debatten om GM-afgrøder, og om de nye muligheder, den teknologiske og politiske udvikling skaber.

Du kan se og høre en forsker forklare, hvordan man genmodificerer planter, og du kan læse om de etiske og samfundsmæssige spørgsmål, der knytter sig til anvendelsen af dem.

GMO tørkelandskab
Undervisning Gym / 13. august 2018

Opdateret undervisningsmateriale om GMO klar i 2019

Opfindelsen af CRISPR-teknikken har givet ny næring til debatten om anvendelsen af GMO-planter til produktion af fødevarer. Derfor arbejder vi nu på en ny og opdateret udgave af vores undervisningsmateriale til gymnasieskolen om GMO.

Se mere
Undervisning / 13. maj 2011

4. Etikinterview om GMO

Vi har spurgt etikerne Mickey Gjerris og Kasper Lippert-Rasmussen om, hvorvidt vi bør bruge GMO. De to etikere har forskellige holdninger til GMO og benytter sig af forskellige former for etisk argumentation.

Se mere
Undervisning / 9. maj 2011

2. Teknikken: Genetisk modifikation af planter

Menneskets trivsel har til alle tider været knyttet til vores evne til at beherske naturen, for derved at opfylde vores behov blandt andet ved hjælp af redskaber og teknologi.

Se mere
Undervisning / 29. april 2011

Værdi i naturen

Mennesker har traditionelt betragtet sig selv som en særlig privilegeret art, der står over resten af naturen. Vi har set dyrene og naturen som noget, vi kan bruge – for eksempel til at spise eller som råmaterialer til at nå vores mål.

Se mere
Undervisning / 18. april 2011

Teknikker

Der er flere forskellige teknikker, man skal kende til, når man skal fremstille GMO. Læs her om marker assisted selection, kloning af transgen og agrobacterium tumefaciens.

Se mere
GMO kartofler
Undervisning / 11. oktober 2010

1. Introduktion: GMO – genetisk modificerede afgrøder

Forbrugerne i Danmark og i resten af Europa vil ikke have genetisk modificerede madvarer. Sådan har det været lige siden de første GMOer blev markedsført i 1994, og den folkelige modstand har betydet, at meget få GMOer dyrkes i de europæiske lande.

Se mere
Undervisning / 4. oktober 2010

Etisk vurdering af genetisk modificerede afgrøder

Mange bryder sig ikke om genetisk modificerede afgrøder og andre anvendelser af bioteknologi i forbindelse med fødevareproduktion. Indtil for nylig har det været en udbredt opfattelse hos eksperter, at den manglende accept hos befolkningen bundede i manglende viden, og at øget information ville skabe større velvilje.

Se mere
Undervisning / 4. oktober 2010

Muligheder og risici ved "klimavenlige" GMOer

Ifølge prognoserne fra det internationale panel af klimaforskere (IPCC) vil konsekvenserne af den menneskeskabte globale opvarmning blive stadig mere tydelige i løbet af de kommende årtier.

Se mere
Thomas Didion
Undervisning / 28. september 2010

3. Interview med genetiker, Thomas Didion

Thomas Didion er genetiker og ansat på virksomheden DLF Trifolium, en internationalt førende producent af græsfrø, hvor man forsker i forædling af græs.

Se mere
Undervisning / 28. september 2010

Opgaver

Nedenfor kan du finde opgaver til temaet om GMO. Du kan også prøve øvelsen med selv at genmodificere en plante.

Se mere