Psykiatri

KORT FORTALT

Vi ønsker at sætte fokus på de etiske dilemmaer i psykiatrien og skabe synlighed og debat om de vilkår og udfordringer, som møder mennesker, der rammes af psykisk sygdom.

Læs vores udtalelse, baggrundsrapporter og se små film om de etiske dilemmaer.

Høringssvar grafik
Høringssvar / 2. november 2017

Høringssvar, bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling

Se mere
Høringssvar grafik Høringssvar grafik
Høringssvar / 24. februar 2017

Høringssvar, Lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.

Vedrørende høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, lov om rettens pleje, lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om regioner og nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (Oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger)

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 18. april 2016

Forhåndstilkendegivelser mv.

Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner mv. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 31. juli 2015

Tvang i psykiatrien

Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelser og vejledninger til udmøntning af ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 29. august 2014

Tvang i psykiatrien

Vedrørende høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Se mere
Høringssvar / 29. oktober 2010

Tvungen opfølgning efter udskrivning

Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelser til psykiatriloven

Se mere
Høringssvar / 8. marts 2010

Indførelse af hjemmel til oppegående tvangsfiksering

Vedrørende høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje

Se mere
Høringssvar / 14. januar 2010

Tvungen opfølgning efter udskrivning

Vedrørende høring af udkast til Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (tvungen opfølgning efter udskrivning)

Se mere
Høringssvar / 25. februar 2008

Udredning og behandlingsrettigheder for psykiatriske patienter m.v.

Det Etiske Råds høringssvar vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om fødevarer.

Se mere
Høringssvar / 17. november 2006

Udk. til bek. og vejl. - anvendelse af tvang i psykiatrien

Høring over udkast til bekendtgørelser og vejledninger vedrørende lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Se mere