Fremtidens sundhedsvæsen, big data og wearables
22. december 2017

Nyt undervisningsmateriale om wearables, sundhed og big data

I februar 2018 kan vi præsentere nyt undervisningsmateriale, som giver gymnasieelever viden om forskningen i sundhedswearables og de etiske dilemmaer, som følger af indsamlingen af personlige data.

Mulighederne for at indsamle, opbevare og bearbejde data eksploderer i disse år, for eksempel på sundhedsområdet. Du har sikkert apps på din telefon, som hjælper dig med at registrere din motion eller dine spisevaner. Måske holder du også øje med din søvn. Dette kan give en række fordele fx at behandlinger i sundhedsvæsenet kan tilpasses lige præcis dine sundhedsvaner. Men samtidig giver mængden af data om den enkelte, der opsamles og cirkulerer, en række hidtil usete udfordringer for vores privathed og frihed, som nødvendigvis må håndteres.

Undervisningsmaterialet er målrettet gymnasieskolen og særligt fagene samfundsfag, biologi, idræt, filosofi, dansk og engelsk.

Materialet kan findes på URL'en www.etiskraad.dk/wearables og her på siden fra begyndelsen af februar 2018.