Høringssvar om sundhedsvæsenet

Høringssvar grafik
Høringssvar / 1. februar 2018

Høringssvar, egenbetaling ved tolkebistand

Det centrale i lovudkastet er indførelse af en bestemmelse om, at der opkræves et gebyr for tolkebistand fra personer, der har været bosat i Danmark i mere end 3 år, og som har behov for tolkebistand.

Se mere
Høringssvar grafik Høringssvar grafik
Høringssvar / 11. december 2017

Høringssvar, forslag til lov om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler mv.

Vedr. forslag til lov om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter (Habilitetskrav, forsøgsdata fra afdøde, udenlandsk inspektion, m.v.)

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 30. oktober 2017

Høringssvar vedr. anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 16. august 2017

Høringssvar til høring over forslag til lov om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 21. juni 2017

Høringssvar vedr. sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 20. juni 2017

Høringssvar vedr. medicinsk cannabis

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 8. februar 2017

Høringssvar til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 20. december 2016

Høringssvar, udkast til lovforslag om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.m.

Vedrørende høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet samt udkast til bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte grupper

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 8. december 2016

Høringssvar, bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling

Det Etiske Råds høringssvar vedrørende ”Høring over bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling.

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 8. december 2016

Høringssvar, magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling

Det Etiske Råds høringssvar vedrørende ”Høring over bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling.

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 30. november 2016

Høringssvar, indhentning og videregivelse af patientjournaler

Rådet har besvaret høring om indhentning og videregivelse af patientjournaler o. lign. til kvalitetsarbejde m.v.

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 23. august 2016

Høringssvar, fritvalgsordninger, frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v., udkast til bekendtgørelse om indgåelse af aftaler efter de udvidede fritvalgsordninger m.v. og vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 21. juni 2016

Skift af praktiserende læge, samt behandling hos læge i praksissektoren

Høringssvar fra Det Etiske Råd til høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 25. januar 2016

Høringssvar, udkast til lovforslag om en styrket indsats for gravide med misbrug af rusmidler

Det Etiske Råd har modtaget et lovforslag rettet mod at styrke indsatsen over for gravide med et misbrug af rusmidler i høring.

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 18. januar 2016

Høringssvar, lov om kliniske forsøg med lægemidler

Høringssvar om udkast til forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 20. december 2015

Høringssvar, lovforslag om anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer

Det Etiske Råd forholder sig til et forslag om, at det på sygehusene skal være muligt at anvende personlige alarm- og pejlesystemer på indlagte patienter, der varigt mangler evnen til at samtykke til behandling. Desuden skal det være muligt rent fysisk at tilbageholde en inhabil patient, der er ved at forlade sygehuset, eller føre vedkommende tilbage til sygehuset.

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 8. oktober 2015

Høring over the draft Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine

Det Etiske Råd har modtagelset af ”the draft Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine concerning the protection of human rights and dignity of persons with mental disorders with regard to involuntary placement and involuntary treatment” fra Europarådets Committee on Bioethics (DH-BIO).

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 8. oktober 2015

Høring vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Høring vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven (præcisering af delegationsbestemmelser, private ambulanceberedskaber, befordringsordninger, diæter m.v. til medlemmer af patientinddragelsesudvalg, personkreds i sundhedshuse m.v., offentliggørelse af påbud om sundhedsmæssige krav)

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 29. september 2015

Gravide med et misbrug af rusmidler

Det Etiske Råd har afgivet høringssvar om afrapporteringen fra en arbejdsgruppe om gravide med et misbrug af rusmidler

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 16. januar 2015

Tolkebistand efter sundhedsloven

Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven

Se mere