Rådsmøder

Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 14. december 2017

Rådsmøde nr. 326, december 2017

Vi er nået til årets sidste rådsmøde, hvor rådet bl.a. skal vedtage kommissoriet for arbejdsgruppen, der skal arbejde med etiske spørgsmål forbundet med prioritering i sundhedsvæsenet.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 23. november 2017

Rådsmøde nr. 325, november 2017

Til rådsmødet i dag har vi inviteret sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen, professor Klemens Kappel og lægeformand Andreas Rudkjøbing m.fl. til diskussion af rådets nyopstartede projekt om prioritering i sundhedsvæsenet. På dagsordenen er også oplæg om og diskussion af etiske overvejelser i forbindelse med behandling af potentielle organdonorer.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 14. september 2017

Rådsmøde nr. 324, september 2017

På dette møde deltager Poul Hyttel, professor ved Københavns Universitet, med et oplæg og opdatering af Rådet på den nyeste forskning i reproduktionsteknologi og stamceller og Lars-Peder Haahr, Lead Project Director fra Lundbech, med opdatering om udviklingen på wearables-området

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 21. august 2017

Rådsmøde nr. 323, august 2017

Ved rådsmødet i august skal vi orientere Folketingets udvalg vedr. Det Etiske Råd om det igangværende arbejde med projekterne "etik ved livets afslutning" og "wearables".

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 22. juni 2017

Rådsmøde nr. 322, juni 2017

Rådet skal på dette møde blandt andet vælge de emner, der skal arbejdes med de næste 1-1½ år.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 11. maj 2017

Rådsmøde nr. 321, maj 2017

Sundheds- og Ældreministeriet har bedt Det Etiske Råd og National Videnskabsetisk Komité om en samlet vurdering af, om forskning på organer udtaget fra hjernedøde med henblik på donation bør være tilladt (det er det ikke for øjeblikket). Ministeriet anmoder om, at både videnskabsetiske og mere almene og principielle etiske overvejelser indgår i vurderingen.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 27. april 2017

Rådsmøde nr. 320, april 2017

På dette møde får Rådet indblik i de udfordringer, som dels det behandlende sundhedsvæsen, dels de berørte persongrupper på området, ser i forhold til udredning og behandling af transkønnethed i Danmark.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 23. marts 2017

Rådsmøde nr. 319, marts 2017

I denne måned holder vi et to-dages-internatmøde og kommer omkring flere emner, bl.a. personlig medicin, organdonation og aktiv dødshjælp. Vi får desuden et inspirationsoplæg fra Mandag Morgens direktør og ansvarshavende chefredaktør, Lisbeth Knudsen. Endeligt skal vi drøfte forslag til kommende emner, som Rådet kan arbejde med.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 21. februar 2017

Rådsmøde nr. 318, februar 2017

På mødet drøftes blandt andet Etisk Forum for Unge, som er et koncept til undervisningsmateriale til grundskolens afgangsklasser, som Rådet har udgivet siden 2001. Det udkommer hvert andet år med et nyt tema. I år er temaet kroppen og dens mange betydninger.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 11. januar 2017

Rådsmøde nr. 317, januar 2017

På dette årets første møde siger Det Etiske Råd blandt andet velkommen til seks nye medlemmer. Derudover skal arbejdet med 'wearables' sættes i gang med gæsteoplæg om sundhedswearables og fødevarewearables.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 8. december 2016

Rådsmøde nr. 316, december 2016

Rådsmødet indledes med et oplæg om de relevante empiriske forhold i forbindelse med dobbeltdonation ved Anja Pinborg, der er professor på gynækologisk afdeling, Hvidovre Hospital. Der skal desuden arbejdes med Rådets selvevaluering m.m.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 17. november 2016

Rådsmøde nr. 315, november 2016

På dagsordenen er Det Etiske Råds deltagelse på Folkemødet i 2017 samt henvendelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. dobbeltdonation.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 14. oktober 2016

Rådsmøde nr. 314, oktober 2016

På dette rådsmøde skal Det Etiske Råd blandt andet holde et fællesmøde med Danske Regioner om personlig medicin. Der er en række etiske dilemmaer forbundet med udviklingen af personlig medicin og borgere konfronteres allerede i dag med de etiske spørgsmål på udvalgte områder i sundhedsvæsenet som i privatlivet.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 15. september 2016

Rådsmøde nr. 313, september 2016

Udtalelse om fosterreduktion og oplæg vedr. personlig medicin af Lene Koch, som er historiker og tidligere medlem af Det Etiske Råd. Hun skrev doktorafhandling om eugenikkens historie i Danmark og har deltaget i en etisk følgegruppe i sammenhæng med det såkaldte pan-genom projekt, hvor forskere ville kortlægge det ”danske genom”.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 17. august 2016

Rådsmøde nr. 312, august 2016

På dette møde skal Rådets drøfte udtalelse om fosterreduktion. Hensigten med punktet er i første omgang at få afklaret medlemmernes holdning til at tillade fri adgang til fosterreduktion inden udløbet af abortgrænsen samt argumenterne for synspunkterne. Rådet skal desuden behandle emne for Etisk Forum for Unge 2017.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 16. juni 2016

Rådsmøde 311, juni 2016

Mødet handler blandt andet om reviderede retningslinjer for fosterdiagnostik og så får Rådet besøg af Anne Hjælmsø, som I 2015 udgav novellesamlingen ”Det værste til sidst”. En af novellerne i samlingen vil indgå i det kommende materiale fra gruppen Etik ved livets afslutning.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 12. maj 2016

Rådsmøde nr. 310, maj 2016

Ved maj-mødet skal vi bl.a. behandle emnerne CRISPR og fosterreduktion.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 14. april 2016

Rådsmøde nr. 309, april 2016

Ved april-mødet skal vi behandle temaer, som både har at gøre med livets begyndelse og dets afslutning.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 7. marts 2016

Rådsmøde nr. 308, marts 2016

På dette rådsmøde skal vi drøfte en endelig udtalelse om CRISPR og så skal vi sige velkommen til det nye medlem af Det Etiske Råd, Anne-Marie Gerdes.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 24. februar 2016

Rådsmøde 307, februar 2016

Rådet har besluttet at afholde en debatdag om klima og danskernes sundhed i forlængelse af arbejdet med Etisk forbrug. I den forbindelse har vi inviteret praktiserende læge Kasper Andersen til at holde et oplæg, der tager udgangspunkt i rapporten om “Klimaforandringernes påvirkning af den skånske folkesundhed".

Se mere