Det Etiske Råds medlemmer

Medlemmer collage med post-it noter og filtpen

KORT FORTALT

Det Etiske Råd består af 17 medlemmer. Her kan du se, hvem der er medlem og finde mere information om de enkelte medlemmer.

Medlemmer og beskikkelse

I grafikken kan du se, hvornår medlemmerne af Det Etiske Råd er udpeget og hvorfra, de er blevet beskikket.

Se grafik (PDF)
Anne-Marie Gerdes

Anne-Marie Axø Gerdes

Formand
Klinikchef, professor og overlæge, født 1957.


Læs mere
Bolette Marie Kjær Jørgensen

Bolette Marie Kjær Jørgensen

Næstformand
Journalist og historiker, født 1974.

Læs mere
Christian Gamborg

Christian Gamborg

Ph.d. og lektor i Naturressourceetik ved Københavns Universitet, født 1969.

Læs mere
Eva Secher Mathiasen

Eva Secher Mathiasen

Cand.psych.aut., formand for Dansk Psykolog Forening, født 1978.

Læs mere
Henrik Nannestad

Henrik Nannestad Jørgensen

Cand. mag. i nordisk litteratur og kunsthistorie, skolebestyrer, født 1956

Læs mere
Herdis Hansen

Herdis Hansen

Sygeplejerske, hospicechef, født 1963.

Læs mere
Jacob Giehm Mikkelsen

Jacob Giehm Mikkelsen

Professor MSO, Ph.D. Institut for Biomedicin, HEALTH, Aarhus Universitet, født 1969.

læs mere
Karen Stæhr

Karen Stæhr

Tidl. sektorformand i FOA, født 1953.

Læs mere
Leif Vestergaard Pedersen

Leif Vestergaard Pedersen

Cand.oecon., tidligere direktør i Kræftens Bekæmpelse og Region Midtjylland, født 1956.

læs mere
Lise von Seelen

Lise von Seelen

Tidl. leder af Rehabiliteringscenter for Torturofre, Jylland og tidl. medlem af Folketinget, født 1949.

Læs mere
Mia Amalie Holstein

Mia Amalie Holstein

Cand.polit. og cand.mag. i filosofi, velfærdspolitisk chef i Cepos, født 1985.

Læs mere
Morten Bangsgaard

Morten Bangsgaard

Stud. teol., tidl. generalsekretær og adm. direktør, født 1971.

Læs mere
Poul Jazsczak

Poul Jaszczak

Dr.med., tidl. overlæge, født 1945.

Læs mere
Rico Mathiesen

Rico mathiesen

Ambulancebehandler, født 1978.

Læs mere
Rune Engelbreth Larsen

Rune Engelbreth Larsen

Cand.mag. i idéhistorie og religionshistorie, forfatter, naturfotograf, foredragsholder og skribent, født 1967.

Læs mere
Signild Vallgårda

Signild Vallgårda

Cand.mag., dr.med., professor, født 1952.

Læs mere