14. februar 2016

Anne-Marie Axø Gerdes

Klinikchef, professor og overlæge, født 1957.

Anne-Marie Gerdes er klinikchef på Rigshospitalets Klinisk Genetiske Klinik og professor i arvelige kræftsygdomme ved Københavns Universitet. 

Anne-Marie Gerdes beskæftiger sig med genetiske problemstillinger ud fra en sundhedsmæssig og etisk synsvinkel, og hun leder en forskningsgruppe omkring arvelige kræftsygdomme. Identifikation af nye kræftgener giver hurtig mulighed for bedre genetisk diagnostik, mens betydningen af disse gener med hensyn til sygdomsrisiko og muligheder for behandling og forebyggelse ofte tager årevis at indsamle. Derudover har det betydning ikke kun for patienten men for hele familien, som også kan være i risiko for sygdom. Den ny genetiske teknologi giver flere muligheder som f.eks. individualiseret behandling, men også flere dilemmaer som f.eks. tilfældighedsfund, informeret samtykke og information af familien.

Etiske temaer

Anne-Marie Gerdes holder til i hovedstadsområdet og holder gerne oplæg om følgende temaer:

  • Abort og fosterdiagnostik
  • Assisteret reproduktion
  • Diagnoser
  • Forebyggelse og folkesundhed
  • Genteknologi og behandling af sygdomme
  • Introduktion til Etik
  • Personlig medicin
  • Stamceller
  • Sundhedsdata
  • Sundhedsvæsenet og behandlingstilbud

Kontakt

Rigshospitalet
Klinisk Genetisk Klinik 4062
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Mobil: +45 4141 5522
E-mail: Anne-Marie.Gerdes@regionh.dk

Medlem siden: 2016
Medlemsperiode udløber: 14. februar 2019
Kan genbeskikkes: Ja
Udpeget af sundheds- og ældreministeren


Anne-Marie Gerdes

Anne-Marie axø Gerdes

Foto: Det Etiske Råd