13. oktober 2015

Christian Borrisholt Steen

Cand.mag., MA i Etik og Værdier i Organisationer (MEVO), seniorkonsulent, født 1977.

Christian Borrisholt Steen arbejder til dagligt som seniorkonsulent i Kristelig Fagbevægelse.

Med en Master i Etik og Værdier i Organisationer (MEVO) og med flere års erfaring fra først Den Regionale Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland og dernæst siden 2012 som medlem af Det Etiske Råd har han et stort kendskab til og erfaring med at arbejde med etiske problemstillinger og dilemmaer.

I mere end 10 år har han haft en fast klumme i NORDJYSKE Stiftstidende, hvor han skriver om etik, tro og eksistens. Christian Borrisholt Steen er i særlig grad optaget af etiske problemstillinger, der er forbundet med livets begyndelse og dets afslutning.

Etiske temaer

Christian Borrisholt Steen holder til i Nordjylland og holder gerne oplæg om følgende temaer:

  • Aktiv dødshjælp og døende
  • Assisteret reproduktion
  • Diagnoser
  • Forebyggelse og folkesundhed
  • Introduktion til Etik
  • Optimering af mennesket
  • Organer
  • Sundhedsvæsenet og behandlingstilbud

Kontakt

Kristelig Fagbevægelse
Hovedkontoret – Politisk Kommunikation
Klokhøjen 4
8200 Aarhus Nord
Tel: +45 72 27 70 46
Mobil: +45 50 72 27 69
E-mail: christian.borrisholt.steen@gmail.com

Medlem siden: 2012
Medlemsperiode udløber: 11. juni 2018
Kan genbeskikkes: Nej
Udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd

Christian Borrisholt Steen

Chistian Borrisholt Steen

Foto: Søren Kjeldgaard