7. januar 2020

Eske Willerslev

Professor, ScD., født 1971

Medlem siden: 2020
Medlemsperiode udløber: 31. december 2022
Kan genbeskikkes: Ja
Udpeget af Sundheds- og Ældreministeriet