1. januar 2017

Eva Secher Mathiasen

Cand.psych.aut., formand for Dansk Psykolog Forening, født 1978.

Eva Secher Mathiasen er uddannet og autoriseret psykolog. Kendetegnende for hendes arbejdsliv er ansættelser i organisationer og institutioner, der arbejder for og med børn, unge og voksne med en vanskeliggjort tilværelse.

Til daglig er Eva beskæftiget som formand for Dansk Psykolog Forening, en fagforening for 10.000 psykologer. Her er hun bl.a. forhandlingsleder, leder af strategi- og udviklingsprocesser, ligesom hun tegner foreningen udadtil, samarbejder med andre organisationer, foreninger, politikere mv. og forholder sig til samfundstendenser og træk ved den velfærdspolitiske udvikling.

Et særligt interessefelt for Eva Secher Mathiasen, er de etiske spørgsmål, som vedrører det enkelte menneskes integritet, ansvar og selvbestemmelse overfor samfundets interesser og forpligtelser.

Etiske temaer

Eva Secher Mathiasen holder til i hovedstadsområdet og holder gerne oplæg om følgende temaer:

  • Diagnoser
  • Forebyggelse og folkesundhed
  • Introduktion til etik
  • Neuroetik
  • Optimering af mennesket
  • Psykiatri
  • Sundhedsdata

Kontakt

Dansk Psykolog Forening
Stockholmsgade 27
2100 København Ø
Mobil: 60 61 05 32
E-mail: eva.s.mathiasen@gmail.com

Medlem siden: 2017
Medlemsperiode udløber: 31. december 2019
Kan genbeskikkes: Ja
Udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd


Eva Secher Mathiasen

Eva Secher Mathiasen

Foto: Claus Bjørn Larsen