16. februar 2016

Gorm Greisen

Formand, klinisk professor, overlæge, dr.med., født 1951.

Gorm Greisen er børnelæge og har været ansat som overlæge på Rigshospitalets neonatalklinik i 25 år.

Gorm Greisen er også professor i pædiatri ved Københavns Universitet og leder en forskergruppe der arbejder med årsager til hjerneskade hos tidligt fødte børn, systematiske efterundersøgelser mhp. neurologiske, psykologiske og andre helbredsmæssige senfølger af hjerneskade. Andre emner er vækst i perioden omkring fødslen og senere helbred og ny behandling af sygdom i nyfødthedsperioden for at forbedre udvikling og sundhed senere i livet.

Gorm Greisen interesserer sig også for videnskabsetik.

Etiske temaer

Gorm Greisen holder til i hovedstadsområdet og holder gerne oplæg om følgende temaer:

 • Abort og fosterdiagnostik
 • Diagnoser
 • Forebyggelse og folkesundhed
 • Forskningsetik
 • Genteknologi og behandling af sygdomme
 • Klinisk etik
 • Medicinsk teknologi
 • Natur, klima og fødevarer
 • Neuroetik
 • Organer
 • Psykiatri
 • Sundhedsdata
 • Sundhedsvæsenet og behandlingstilbud

Kontakt

Rigshospitalet
Neonatalklinikken – Afsnit 5024
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Mobil: +45 40 46 07 47
E-mail: gorm.greisen@regionh.dk

Medlem siden: 2013
Medlemsperiode udløber: 14. februar 2019
Kan genbeskikkes: Nej
Udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd

Gorm Greisen

Gorm Greisen

Foto: Det Etiske Råd

Hent foto i høj opløsning