1. januar 2017

Herdis Hansen

Sygeplejerske, hospicechef på Ankerfjord Hospice, født 1963.

Herdis Hansen er uddannet sygeplejerske i 1989 og har Universitetsdiplom i Offentlig ledelse og 3-årig efteruddannelse i Bæredygtig Ledelse og teori.

Har i perioden 1989–2006 arbejdet på hjertemedicinsk afdeling og intensivt terapiafsnit, og har siden 2006 været hospicechef ved Anker Fjord Hospice.

Herdis Hansen er optaget af bæredygtighed/bæredygtig ledelse både i forhold til forvaltning af klodens ressourcer, menneskeligt samspil og resonans samt vigtigheden af samskabelse og helhedstænkning.

Herdis Hansen er også optaget af at få døden italesat. Det handler om eksistentiel kommunikation med afsæt i livshistorien: At man får drøftet det i familien og får klargjort ønsker, forventninger, behandlingsniveau og de kompromisser, man er villig til at indgå samt hvem der skal træffe beslutning, når man ikke selv er i stand til det.

Etiske temaer

Herdis Hansen holder til i Midtjylland og Syddanmark, og holder gerne oplæg om følgende temaer:

  • Organdonation
  • Informeret samtykke
  • Etik ved livets afslutning
  • Den livsvigtige samtale
  • Sundhedsvæsenet og behandlingstilbud
  • Introduktion til etik

Kontakt

Anker Fjord Hospice
Fjordengen 25
6960 Hvide Sande
Tlf.: 96 59 49 01
Mobil: 40 43 55 88
E-mail: herdis.hansen@ankerfjordhospice.dk

Medlem siden: 2017
Medlemsperiode udløber: 31.12.2019
Kan genbeskikkes: Ja
Udpeget af natur-, miljø- og fødevareministeren

Herdis Hansen

Herdis Hansen

Foto: Det Etiske Råd