13. oktober 2015

Kirsten Halsnæs

Ph.d., professor i klima og økonomi, født 1956.

Kirsten Halsnæs er professor i Klima og Økonomi på DTU og er cand polit fra Københavns Universitet og med Phd fra RUC.

Kirsten Halsnæs har en lang arbejdserfaring med klimapolitik og med internationalt samarbejde især med udviklingslandene og lægger særligt vægt på at sammenkæde bæredygtig udvikling og herunder etik med økonomisk udvikling.

Indenfor Det Etiske Råds arbejdsområde er Kirsten Halsnæs særligt engageret i forholdet mellem etik og økonomi både i forhold til biosystemer og klima og i forhold til sundhedsvæsenet. Kirsten har stor erfaring i offentlige debatter og vidensformidling.

Særlige interesser

Særlige interesseområder er økonomiske konsekvenser af klimaændringer, bæredygtig udvikling og studier for udviklingslande.

Læs mere om Kirsten Halsnæs' forskning 

Etiske temaer

Kirsten Halsnæs holder til i hovedstadsområdet og holder gerne oplæg om følgende temaer:

  • Abort og fosterdiagnostik
  • Aktiv dødshjælp og døende
  • Forebyggelse og folkesundhed
  • Introduktion til Etik
  • Natur, klima og fødevarer
  • Neuroetik
  • Sundhedsdata
  • Sundhedsvæsenet og behandlingstilbud

Kontakt

DTU Management Engineering
DTU Risø Campus, Bygning 110
DK-4000, Roskilde
Tel: +45 22 70 41 12
E-mail: khal@dtu.dk

Medlem siden: 2013
Medlemsperiode udløber: 14. maj 2019
Kan genbeskikkes: Nej
Udpeget af uddannelses- og forskningsministerenKirsten Halsnæs

Kirsten Halsnæs

Foto: Det Etiske Råd