13. oktober 2015

Lise von Seelen

Tidl. leder af Rehabiliteringscenter for Torturofre, Jylland og tidl. medlem af Folketinget, født 1949.

Lise von Seelen har en socialpædagogisk uddannelse og har formelle efteruddannelse i henholdsvis: Systemisk ledelse og Filosofi og ledelse.

Lise von Seelen har i sit professionelle virke arbejdet som leder i organisationer, der som målgruppe har mennesker, der er i risiko for at blive udstødt af samfundets fællesskab. Det knytter sig bl.a. til virke som leder af Rehabiliteringscenter for Torturofre Jylland samt Bo og beskæftigelsestilbud til voksne fysisk og psykisk  handicappede voksne mennesker.

Lise von Seelen har været medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, ligesom hun i en årrække som kommunalpolitiker, har været socialudvalgsformand.

Lise von Seelen er eksternt bestyrelsesmedlem af LOKK (Landsorganisationen af Kvinde Krisecentre).

Etiske temaer

Lise von Seelen holder til i Syddanmark og holder gerne oplæg om følgende temaer:

  • Abort og fosterdiagnostik
  • Aktiv dødshjælp og døende
  • Assisteret reproduktion
  • Forebyggelse og folkesundhed
  • Introduktion til Etik
  • Psykiatri
  • Sundhedsdata
  • Sundhedsvæsenet og behandlingstilbud

Kontakt

Carolinelund 3, 1.th.
7000 Fredericia
Tel: +45 25 21 94 05
E-mail: lise.seelen@gmail.com

Medlem siden: 2014
Medlemsperiode udløber: 31. december 2019
Kan genbeskikkes: Nej
Udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd


Lise von Seelen

Lise von Seelen

Foto: Det Etiske Råd