1. januar 2017

Mia Amalie Holstein

Cand.polit. og cand.mag. i filosofi, velfærdspolitisk chef i Cepos, født 1985.

Mia Amalie Holstein er uddannet cand.polit. og cand.mag. i filosofi med grenspecialisering i praktisk filosofi.

Mia Amalie Holstein arbejder til dagligt som velfærdspolitisk chef i tænketanken CEPOS. I en årrække har hun i sit professionelle virke analyseret og debatteret velfærdspolitiske spørgsmål – både i medierne og i akademiske fora. Mia Amalie Holstein har desuden med sin fortid i konsulentbranchen stor erfaring med økonomiske analyser og prioriteringer i den offentlige sektor.

Mia Amalie Holstein er særligt optaget af de etiske problemstillinger, der vedrører individets autonomi og statens beføjelser i forhold til individet.

Kontakt

CEPOS
Landgreven 3, 3.sal
1301 København K
Tel: +45 53 55 71 77
E-mail: mia@cepos.dk

Medlem siden: 2017
Medlemsperiode udløber: 31. december 2019
Kan genbeskikkes: Ja
Udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd

Mia Amalie Holstein

Mia Amalie Holstein