13. oktober 2015

Poul Jaszczak

Dr.med., tidl. overlæge, født 1945.

Poul Jaszczak er pensioneret overlæge. Har været ledende overlæge på gynækologisk afdeling G og senere ansat ved udviklingsafdelingen ved Herlev Sygehus, hvor han har arbejdet med klinisk kvalitet. Han har været medlem af Lægeforeningens bestyrelse, Næstformand i lægeforeningen og formand for Lægeforeningens etiske udvalg.

Poul Jaszczak har i sit mangeårige virke været medlem af en lang række faglige udvalg. Inden for det fagligt organisatoriske er de kollegiale tillidshverv mangfoldige og spænder vidt fra den spæde start i midten af halvfjerdserne som medlem af repræsentantskabet i Foreningen af Yngre Læger til i de senere år som medlem af forskellige AC-udvalg og formand for Foreningen af Speciallæger.

Poul Jaszczak har i mange år parallelt med sin kliniske karriere og sine fagpolitiske aktiviteter været stærkt engageret i undervisning og det medicinske studium både på nationalt og internationalt plan.

Kontakt

Astershaven 129
2765 Smørumnedre
Tel: +45 44 65 09 80
Mobil: +45 24 25 80 56
E-mail: poul.jaszczak@dadlnet.dk

Medlem siden: 2014
Medlemsperiode udløber: 31. december 2019
Kan genbeskikkes: Nej
Udpeget af sundheds- og ældreministeriet
Poul Jazsczak

Poul Jaszczak

Foto: Lægeforeningen