22. august 2018

Rico Mathiesen

Ambulancebehandler, født 1978

Rico Mathiesen er ambulanceredder og er ansat som ambulancebehandler i Ambulance Syd, der er Region Syddanmarks eget ambulanceselskab.

Rico Mathiesen underviser desuden på uddannelsen for ambulancereddere på Rybners i Esbjerg, bl. a. i fagene ambulanceteknik, kommunikation, indsatspsykologi og geriatri m.m. Har gennem mange år (18) erfaring fra akutindsatser som holdleder ved brandvæsenet, ambulancefaget m.m. samt ligeså lang undervisnings erfaring.

Rico Mathiesen bliver på daglig basis konfronteret med effekter og virkninger af de regler, procedurer og beslutninger, der indføres og træffes ud fra hensynet til både det enkelte individ og folkesundheden fra politisk side.

 

Etiske temaer

Rico Mathiesen holder til i Syddanmark og holder gerne oplæg om følgende temaer:

  • Aktiv dødshjælp og døende
  • Assisteret reproduktion
  • Etik ved livets afslutning
  • Psykiatri
  • Organdonation
  • Genteknologi og behandling af sygdomme
  • Sundhedsvæsenet og behandlingstilbud


Medlem siden: 2018
Medlemsperiode udløber: 21. august 2021 
Kan genbeskikkes: Ja
Udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd

 
Rico Mathiesen

Rico Mathiesen

Foto: Det Etiske Råd