13. oktober 2015

Signild Vallgårda

Cand.mag., dr.med., professor, født 1952.

Signild Vallgårda er historiker og professor i sundhedspolitiske analyser på Københavns Universitet. Hendes forskning handler om politiske aspekter af social ulighed i sundhed og af svær overvægt samt forebyggelsesetiske spørgsmål.

Signild Vallgårda har tidligere bl.a. forsket i sygehusvæsenets udvikling i Danmark og om folkesundhedspolitik i Danmark og Sverige i det 20. århundrede ud fra et magtperspektiv.

Signild Vallgårda underviser især i sundhedspolitik og har skrevet lærebøger om bl.a. forebyggelse og sundhedspolitik. Hun er født og opvokset i Sverige.

Etiske temaer

Signild Vallgårda holder til i hovedstadsområdet og holder gerne oplæg om følgende temaer:

  • Diagnoser
  • Forebyggelse og folkesundhed
  • Sundhedsvæsenet og behandlingstilbud
  • GMO
  • Assisteret reproduktion
  • Tvang i behandling
  • Drengeomskæring

Kontakt

Afdeling for Sundhedstjenesteforskning
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Københavns Universitet
Øster Farimagsgade 5
1014 København K
Tel: +45 35 32 79 68
Mobil: +45 30 28 03 91
E-mail: siva@sund.ku.dk

Medlem siden: 2014
Medlemsperiode udløber: 31. december 2019
Kan genbeskikkes: Nej
Udpeget af sundheds- og ældreministeren

Signild Vallgårda

Signild Vallgårda

Foto: Bente Jæger