7. januar 2020

Søren Møller

Formand for "Collective Impact, Det åbne land som dobbelt ressource" og tidligere direktør i DGI, født 1957.

Medlem siden: 2020
Medlemsperiode udløber: 31. december 2022
Kan genbeskikkes: Ja
Udpeget af Miljø- og Fødevareministeriet