1. januar 2017

Thomas Søbirk Petersen

Ph.d. i filosofi, professor (mso) i Etik ved Roskilde Universitet, født 1964.

Thomas Søbirk Petersen, Ph.d. i Filosofi er professor (mso) i Etik ved Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab.

Thomas Søbirk Petersen forsker og underviser primært i anvendt etik (i særdeleshed Bioetik og Straffeetik) og etisk teori. Modtager af Forskerkommunikationsprisen 2013.

Thomas Søbirk Petersen har publiceret adskillige forskningsartikler i internationale tidsskrifter, samt redigeret flere bøger om konkrete etiske problemstillinger. Er desuden medlem af Det Dyreetiske Råd.

Etiske temaer

Thomas Søbirk Petersen holder til i hovedstadsområdet og på Sjælland, og holder gerne oplæg om følgende temaer:

 • Introduktion til etik
 • Dødshjælp
 • Organdonation
 • Kunstig befrugtning
 • Neuroetik
 • Klimaetik
 • Politisk filosofi
 • Er etik blot et spørgsmål om følelser?
 • Hvad er det gode liv?
 • Doping
 • Study drugs
 • Hvorfor straf?
 • Kriminaliseringsteori (hvad bør være strafbart og hvorfor?)

Kontakt

Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab (IKH) - Department of Communication and Arts
University of Roskilde
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
E-mail: thomassp@ruc.dk

Medlem siden: 01.01.2017
Medlemsperiode udløber: 31.12.2019
Kan genbeskikkes: Ja
Udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd


Thomas Søbirk Petersen

Thomas Søbirk Petersen