4. februar 2003

Fosterreduktion, svangerskabsafbrydelse på privathospitaler og ophævelse af bopælskrav

Høring over udkast til ændring af lov om svangerskabsafbrydelse og lov om sterilisation og kastration (Fosterreduktion, svangerskabsafbrydelse på privathospitaler og ophævelse af bopælskrav)

Fosterreduktion, svangerskabsafbrydelse på privathospitaler og ophævelse af bopælskrav

Hent høringssvar