30. maj 2003

Fosterdiagnostik og risikovurdering

Det Etiske Råds høringssvar vedrørende "Fosterdiagnostik og risikovurdering. Rapport fra en arbejdsgruppe" (Sundhedsstyrelsen, marts 2003)

Fosterdiagnostik og risikovurdering

Hent høringssvar