1. august 2016

Reviderede retningslinjer for fosterdiagnostik

Det Etiske Råds kommentarer til udkastet til reviderede retningslinjer for fosterdiagnostik.

Høringsmaterialet findes på høringsportalen via dette link: http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59589.


Reviderede retningslinjer for fosterdiagnostik

Læs høringssvar