Publikationer om abort og fosterdiagnostik

Forsidegrafik udtalelse om fosterantalsreduktion
Udtalelse / 26. oktober 2016

Udtalelse om fosterantalsreduktion

I denne udtalelse tager Det Etiske Råd stilling til, om gravide kvinder selv bør kunne træffe beslutning om fosterantalsreduktion inden udløbet af abortgrænsen.

Se mere
Scanningsbillede af foster indsat i collage Scanningsbillede af foster indsat i collage
Udtalelse / 21. maj 2013

Brugen af kaliumindsprøjtning ved sene aborter i det danske sundhedsvæsen

Læs Det Etiske Råds stillingtagen til afslutning af et fosters liv med kaliumindsprøjtning forud for provokeret abort.

Se mere
Udtalelse / 29. marts 2011

Håndtering af aborterede fostre

En udtalelse om behovet for fælles retningslinjer for sygehusenes og lægernes rutiner for håndtering af aborterede fostre og inddragelse af forældrene.

Se mere
Udtalelse / 3. marts 2011

Kremering af flere fostre i samme kiste

Svar på henvendelse fra Odense Kommune om kremering af flere fostre i samme kiste

Se mere
Scanningsbillede af foster
Video / 7. december 2010

Fosterdiagnostik og etik – at vide eller ikke vide

Se med, når læger, vordende forældre og medlemmer af Det Etiske Råd stiller skarpt på fosterdiagnostik og etik.

Se mere
Collage pixeleret foster og gravid kvinde
Redegørelse / 20. oktober 2009

Fremtidens fosterdiagnostik

I løbet af nogle år udvikles der antageligt nye metoder til fosterdiagnostik, så den gravide kvinde kan få en lang række informationer om fosteret inden udløbet af grænsen for fri abort i 12. graviditetsuge.

Se mere
Udtalelse / 23. marts 2007

Udtalelse om eventuel ændring af abortgrænsen

I denne udtalelse tager Det Etiske Råd stilling til, om grænsen for fri adgang til provokeret abort bør udvides som følge af den ændrede praksis angående fosterdiagnostik, der blev indført i Danmark i 2004.

Se mere
Udtalelse / 3. november 2004

Videreførelse af præimplantationsdiagnostik

Vedrørende ansøgning om videreførelse af præimplantationsdiagnostik som et behandlingstilbud uden for forskningsmæssigt, videnskabsetisk godkendt regi

Se mere
Redegørelse / 9. november 2000

Fosterreduktion – en redegørelse

Redegørelsen er udarbejdet efter ønske fra sundhedsministeren og har til formål at sætte fokus på de etiske problemer ved flerfoldsgraviditet og fosterreduktion, der optræder med særlig stor hyppighed som konsekvens af brugen af teknikker til kunstig befrugtning.

Se mere
Redegørelse / 1. januar 1997

Sene, provokerede aborter

Det Etiske Råds stillingtagen til sene, provokerede aborter. Redegørelsen er udarbejdet efter henvendelse fra Justitsministeren.

Se mere