9. november 2000

Fosterreduktion – en redegørelse

Redegørelsen er udarbejdet efter ønske fra sundhedsministeren og har til formål at sætte fokus på de etiske problemer ved flerfoldsgraviditet og fosterreduktion, der optræder med særlig stor hyppighed som konsekvens af brugen af teknikker til kunstig befrugtning.
Udgivet i 2000 | PDF | 50 sider

Fosterreduktion – en redegørelse

Hent redegørelsen