Publikationer om abort og fosterdiagnostik

Forsidegrafik udtalelse om fosterantalsreduktion
Udtalelse / 26. oktober 2016

Udtalelse om fosterantalsreduktion

I denne udtalelse tager Det Etiske Råd stilling til, om gravide kvinder selv bør kunne træffe beslutning om fosterantalsreduktion inden udløbet af abortgrænsen.

Se mere
Scanningsbillede af foster indsat i collage Scanningsbillede af foster indsat i collage
Udtalelse / 21. maj 2013

Brugen af kaliumindsprøjtning ved sene aborter i det danske sundhedsvæsen

Læs Det Etiske Råds stillingtagen til afslutning af et fosters liv med kaliumindsprøjtning forud for provokeret abort.

Se mere
Udtalelse / 29. marts 2011

Håndtering af aborterede fostre

En udtalelse om behovet for fælles retningslinjer for sygehusenes og lægernes rutiner for håndtering af aborterede fostre og inddragelse af forældrene.

Se mere
Udtalelse / 3. marts 2011

Kremering af flere fostre i samme kiste

Svar på henvendelse fra Odense Kommune om kremering af flere fostre i samme kiste

Se mere
Udtalelse / 23. marts 2007

Udtalelse om eventuel ændring af abortgrænsen

I denne udtalelse tager Det Etiske Råd stilling til, om grænsen for fri adgang til provokeret abort bør udvides som følge af den ændrede praksis angående fosterdiagnostik, der blev indført i Danmark i 2004.

Se mere
Udtalelse / 3. november 2004

Videreførelse af præimplantationsdiagnostik

Vedrørende ansøgning om videreførelse af præimplantationsdiagnostik som et behandlingstilbud uden for forskningsmæssigt, videnskabsetisk godkendt regi

Se mere