Publikationer om abort og fosterdiagnostik

Collage pixeleret foster og gravid kvinde
Redegørelse / 20. oktober 2009

Fremtidens fosterdiagnostik

I løbet af nogle år udvikles der antageligt nye metoder til fosterdiagnostik, så den gravide kvinde kan få en lang række informationer om fosteret inden udløbet af grænsen for fri abort i 12. graviditetsuge.

Se mere
Redegørelse / 9. november 2000

Fosterreduktion – en redegørelse

Redegørelsen er udarbejdet efter ønske fra sundhedsministeren og har til formål at sætte fokus på de etiske problemer ved flerfoldsgraviditet og fosterreduktion, der optræder med særlig stor hyppighed som konsekvens af brugen af teknikker til kunstig befrugtning.

Se mere
Redegørelse / 1. januar 1997

Sene, provokerede aborter

Det Etiske Råds stillingtagen til sene, provokerede aborter. Redegørelsen er udarbejdet efter henvendelse fra Justitsministeren.

Se mere