Abort og fosterdiagnostik

KORT FORTALT

Flere etiske dilemmaer er til debat, når vi taler om abort og fosterdiagnostik. Fx spørgsmålet om, hvornår det er acceptabelt at udføre abort, og hvordan gravide bliver informeret om muligheder og konsekvenser af deres valg.

Det er i dag muligt for gravide at få en række informationer om fosteret inden udløbet af grænsen for fri abort i 12. graviditetsuge, og meget tyder på, at gravide i fremtiden kan få endnu flere informationer.

Vi følger udviklingen på området og har flere gange taget stilling til anvendelsen af fosterdiagnostik samt adgangen til fri abort.

Her finder du aktuelle og tidligere redegørelser og udtalelser om fosterdiagnostik og abort.

Høringssvar grafik
Høringssvar / 1. august 2016

Reviderede retningslinjer for fosterdiagnostik

Det Etiske Råds kommentarer til udkastet til reviderede retningslinjer for fosterdiagnostik.

Se mere
Høringssvar grafik Høringssvar grafik
Høringssvar / 23. august 2007

Biokemisk screening for medfødt sygdom hos nyfødte

Det Etiske Råds høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens rapport fra en arbejdsgruppe om Biokemisk screening for medfødt sygdom hos nyfødte

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 30. maj 2003

Fosterdiagnostik og risikovurdering

Det Etiske Råds høringssvar vedrørende "Fosterdiagnostik og risikovurdering. Rapport fra en arbejdsgruppe" (Sundhedsstyrelsen, marts 2003)

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 4. februar 2003

Fosterreduktion, svangerskabsafbrydelse på privathospitaler og ophævelse af bopælskrav

Høring over udkast til ændring af lov om svangerskabsafbrydelse og lov om sterilisation og kastration (Fosterreduktion, svangerskabsafbrydelse på privathospitaler og ophævelse af bopælskrav)

Se mere