Abort og fosterdiagnostik

KORT FORTALT

Flere etiske dilemmaer er til debat, når vi taler om abort og fosterdiagnostik. Fx spørgsmålet om, hvornår det er acceptabelt at udføre abort, og hvordan gravide bliver informeret om muligheder og konsekvenser af deres valg.

Det er i dag muligt for gravide at få en række informationer om fosteret inden udløbet af grænsen for fri abort i 12. graviditetsuge, og meget tyder på, at gravide i fremtiden kan få endnu flere informationer.

Vi følger udviklingen på området og har flere gange taget stilling til anvendelsen af fosterdiagnostik samt adgangen til fri abort.

Her finder du aktuelle og tidligere redegørelser og udtalelser om fosterdiagnostik og abort.

Graviditetstest i forgrund, kvinde i trist og bekymret humør i baggrund
FAQ / 18. april 2016

FAQ: Provokeret abort

Vi får jævnligt spørgsmål om provokeret abort og har derfor lavet en liste med svar på de spørgsmål, der ofte bliver stillet.

Se mere
Ultralydsscanning af gravid Ultralydsscanning af gravid
FAQ / 7. september 2015

FAQ: Fosterdiagnostik

Vi får jævnligt spørgsmål om fosterdiagnostik og har derfor lavet en liste med svar på de spørgsmål, der ofte bliver stillet.

Se mere