Abort og fosterdiagnostik

KORT FORTALT

Flere etiske dilemmaer er til debat, når vi taler om abort og fosterdiagnostik. Fx spørgsmålet om, hvornår det er acceptabelt at udføre abort, og hvordan gravide bliver informeret om muligheder og konsekvenser af deres valg.

Det er i dag muligt for gravide at få en række informationer om fosteret inden udløbet af grænsen for fri abort i 12. graviditetsuge, og meget tyder på, at gravide i fremtiden kan få endnu flere informationer.

Vi følger udviklingen på området og har flere gange taget stilling til anvendelsen af fosterdiagnostik samt adgangen til fri abort.

Her finder du aktuelle og tidligere redegørelser og udtalelser om fosterdiagnostik og abort.

Forsidegrafik udtalelse om fosterantalsreduktion
Udtalelse / 26. oktober 2016

Udtalelse om fosterantalsreduktion

I denne udtalelse tager Det Etiske Råd stilling til, om gravide kvinder selv bør kunne træffe beslutning om fosterantalsreduktion inden udløbet af abortgrænsen.

Se mere
Scanningsbillede af foster indsat i collage Scanningsbillede af foster indsat i collage
Udtalelse / 21. maj 2013

Brugen af kaliumindsprøjtning ved sene aborter i det danske sundhedsvæsen

Læs Det Etiske Råds stillingtagen til afslutning af et fosters liv med kaliumindsprøjtning forud for provokeret abort.

Se mere
Udtalelse / 29. marts 2011

Håndtering af aborterede fostre

En udtalelse om behovet for fælles retningslinjer for sygehusenes og lægernes rutiner for håndtering af aborterede fostre og inddragelse af forældrene.

Se mere
Udtalelse / 3. marts 2011

Kremering af flere fostre i samme kiste

Svar på henvendelse fra Odense Kommune om kremering af flere fostre i samme kiste

Se mere
Udtalelse / 23. marts 2007

Udtalelse om eventuel ændring af abortgrænsen

I denne udtalelse tager Det Etiske Råd stilling til, om grænsen for fri adgang til provokeret abort bør udvides som følge af den ændrede praksis angående fosterdiagnostik, der blev indført i Danmark i 2004.

Se mere
Udtalelse / 3. november 2004

Videreførelse af præimplantationsdiagnostik

Vedrørende ansøgning om videreførelse af præimplantationsdiagnostik som et behandlingstilbud uden for forskningsmæssigt, videnskabsetisk godkendt regi

Se mere