Abort og fosterdiagnostik

KORT FORTALT

Flere etiske dilemmaer er til debat, når vi taler om abort og fosterdiagnostik. Fx spørgsmålet om, hvornår det er acceptabelt at udføre abort, og hvordan gravide bliver informeret om muligheder og konsekvenser af deres valg.

Det er i dag muligt for gravide at få en række informationer om fosteret inden udløbet af grænsen for fri abort i 12. graviditetsuge, og meget tyder på, at gravide i fremtiden kan få endnu flere informationer.

Vi følger udviklingen på området og har flere gange taget stilling til anvendelsen af fosterdiagnostik samt adgangen til fri abort.

Her finder du aktuelle og tidligere redegørelser og udtalelser om fosterdiagnostik og abort.

Forsidegrafik udtalelse om fosterantalsreduktion
Pressemeddelelse / 26. oktober 2016

Det Etiske Råd er splittet i spørgsmålet om fosterantalsreduktion

Skal en gravid kvinde frit kunne foretage fosterantalsreduktion til og med 12. uge i graviditeten, så fosterantalsreduktion sidestilles med provokeret abort? Det spørgsmål diskuterer Det Etiske Råd i en udtalelse, som offentliggøres i dag. Det Etiske Råd er splittet i sin stillingtagen og opfordrer til en offentlig debat om emnet.

Se mere
Forsidegrafik udtalelse om fosterantalsreduktion Forsidegrafik udtalelse om fosterantalsreduktion
Udtalelse / 26. oktober 2016

Udtalelse om fosterantalsreduktion

I denne udtalelse tager Det Etiske Råd stilling til, om gravide kvinder selv bør kunne træffe beslutning om fosterantalsreduktion inden udløbet af abortgrænsen.

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 1. august 2016

Reviderede retningslinjer for fosterdiagnostik

Det Etiske Råds kommentarer til udkastet til reviderede retningslinjer for fosterdiagnostik.

Se mere
Graviditetstest i forgrund, kvinde i trist og bekymret humør i baggrund
FAQ / 18. april 2016

FAQ: Provokeret abort

Vi får jævnligt spørgsmål om provokeret abort og har derfor lavet en liste med svar på de spørgsmål, der ofte bliver stillet.

Se mere
Ultralydsscanning af gravid
FAQ / 7. september 2015

FAQ: Fosterdiagnostik

Vi får jævnligt spørgsmål om fosterdiagnostik og har derfor lavet en liste med svar på de spørgsmål, der ofte bliver stillet.

Se mere
Scanningsbillede af foster indsat i collage
Udtalelse / 21. maj 2013

Brugen af kaliumindsprøjtning ved sene aborter i det danske sundhedsvæsen

Læs Det Etiske Råds stillingtagen til afslutning af et fosters liv med kaliumindsprøjtning forud for provokeret abort.

Se mere
Udtalelse / 29. marts 2011

Håndtering af aborterede fostre

En udtalelse om behovet for fælles retningslinjer for sygehusenes og lægernes rutiner for håndtering af aborterede fostre og inddragelse af forældrene.

Se mere
Udtalelse / 3. marts 2011

Kremering af flere fostre i samme kiste

Svar på henvendelse fra Odense Kommune om kremering af flere fostre i samme kiste

Se mere
Scanningsbillede af foster
Video / 7. december 2010

Fosterdiagnostik og etik – at vide eller ikke vide

Se med, når læger, vordende forældre og medlemmer af Det Etiske Råd stiller skarpt på fosterdiagnostik og etik.

Se mere
Collage pixeleret foster og gravid kvinde
Redegørelse / 20. oktober 2009

Fremtidens fosterdiagnostik

I løbet af nogle år udvikles der antageligt nye metoder til fosterdiagnostik, så den gravide kvinde kan få en lang række informationer om fosteret inden udløbet af grænsen for fri abort i 12. graviditetsuge.

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 23. august 2007

Biokemisk screening for medfødt sygdom hos nyfødte

Det Etiske Råds høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens rapport fra en arbejdsgruppe om Biokemisk screening for medfødt sygdom hos nyfødte

Se mere
Udtalelse / 23. marts 2007

Udtalelse om eventuel ændring af abortgrænsen

I denne udtalelse tager Det Etiske Råd stilling til, om grænsen for fri adgang til provokeret abort bør udvides som følge af den ændrede praksis angående fosterdiagnostik, der blev indført i Danmark i 2004.

Se mere
Udtalelse / 3. november 2004

Videreførelse af præimplantationsdiagnostik

Vedrørende ansøgning om videreførelse af præimplantationsdiagnostik som et behandlingstilbud uden for forskningsmæssigt, videnskabsetisk godkendt regi

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 30. maj 2003

Fosterdiagnostik og risikovurdering

Det Etiske Råds høringssvar vedrørende "Fosterdiagnostik og risikovurdering. Rapport fra en arbejdsgruppe" (Sundhedsstyrelsen, marts 2003)

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 4. februar 2003

Fosterreduktion, svangerskabsafbrydelse på privathospitaler og ophævelse af bopælskrav

Høring over udkast til ændring af lov om svangerskabsafbrydelse og lov om sterilisation og kastration (Fosterreduktion, svangerskabsafbrydelse på privathospitaler og ophævelse af bopælskrav)

Se mere
Redegørelse / 9. november 2000

Fosterreduktion – en redegørelse

Redegørelsen er udarbejdet efter ønske fra sundhedsministeren og har til formål at sætte fokus på de etiske problemer ved flerfoldsgraviditet og fosterreduktion, der optræder med særlig stor hyppighed som konsekvens af brugen af teknikker til kunstig befrugtning.

Se mere
Redegørelse / 1. januar 1997

Sene, provokerede aborter

Det Etiske Råds stillingtagen til sene, provokerede aborter. Redegørelsen er udarbejdet efter henvendelse fra Justitsministeren.

Se mere