Etik ved livets afslutning

KORT FORTALT

Livet er til stede, indtil døden indtræder. Den sidste tid før et menneske dør, er en vigtig tid i ens liv.

Dette materiale har fokus på livshjælp defineret som behandling, pleje og omsorg til uhelbredeligt syge og døende mennesker. Formålet med livshjælp i denne betydning er, at livet kan opleves værdifuldt og give mening, uanset alvorlig sygdom og funktionstab og bevidstheden om snarlig død.

Dødens nærhed er en uomgængelig del af denne tid. Man kan tale om forskellige former for hjælp til, at døden opleves som ”en værdig død” eller ”den gode død”. Begreber som ”passiv dødshjælp” eller ”aktiv dødshjælp” anvendes ved overvejelser, om det skal være legitimt og lovligt at fremskynde dødens indtræden ved menneskelig indgriben i en pågående dødsproces. Dødshjælp i denne betydning diskuteres ikke i dette materiale, som har livet før døden i centrum.

Livshjælp kan også involvere dødshjælp i den betydning, at den døende gennem omsorg får hjælp til at håndtere den proces, som det døende menneske gennemlever i bevidstheden om dødens snarlige indtræden. Livet op til døden og døden er for mange patienter tæt forbundet. Nogle taler om et grænseland mellem liv og død og en oplevelse af, at livet på flere parametre efterhånden invaderes af døden. Døden vil derfor også være tilstede, men begrebet livshjælp vil her blive anvendt. Hermed sættes fokus på, at livet er til stede, indtil døden indtræder, og at den sidste tid før et menneske dør, er en vigtig tid i ens liv.

You matter because you are you, and you matter until the last moment of your life. We will do all we can, not only to help you die peacefully but to help you live until you die.

Cicely Saunders, grundlægger af den moderne hospicebevægelse

(Dansk oversættelse af citatet: Du har betydning i dig selv, og du har betydning til dit sidste åndedrag. Vi vil gøre alt hvad vi kan, for at hjælpe dig, ikke alene med en fredfyldt død men også med at leve, indtil du dør.)

Temaer

Video / 4. januar 2018

Samtale om livet

En film, der sætter livets sidste del til debat.

Se mere
Tema / 4. januar 2018

Del 1: I dødens nærvær

Del 1 handler om den betydning, som dødens nærvær kan få for et menneske. De eksistentielle spørgsmål trænger sig på. Du kan få indblik i værdien af nærværet og samtalen med hinanden om livets sidste del. Du kan også få viden om de pårørendes situation – både som omsorgsgivere og i forhold til egen situation.

Se mere
Tema / 4. januar 2018

Del 2: Sundhedsvæsenets tilbud

Del 2 handler om sundhedsvæsenets tilbud til uhelbredeligt syge og døende patienter og deres pårørende. Fokus er her på sundhedsvæsenets rolle i livets sidste del. Du kan få viden om, hvad palliation er, og få indsigt i de vilkår som knytter sig til det valg, som nogle familier står over for at skulle træffe i forhold til, hvor den sidste del af livet skal tilbringes.

Se mere