Etik ved livets afslutning

KORT FORTALT

Livet er til stede, indtil døden indtræder. Den sidste tid før et menneske dør, er en vigtig tid i ens liv.

Dette materiale har fokus på livshjælp defineret som behandling, pleje og omsorg til uhelbredeligt syge og døende mennesker. Formålet med livshjælp i denne betydning er, at livet kan opleves værdifuldt og give mening, uanset alvorlig sygdom og funktionstab og bevidstheden om snarlig død.

Dødens nærhed er en uomgængelig del af denne tid. Man kan tale om forskellige former for hjælp til, at døden opleves som ”en værdig død” eller ”den gode død”. Begreber som ”passiv dødshjælp” eller ”aktiv dødshjælp” anvendes ved overvejelser, om det skal være legitimt og lovligt at fremskynde dødens indtræden ved menneskelig indgriben i en pågående dødsproces. Dødshjælp i denne betydning diskuteres ikke i dette materiale, som har livet før døden i centrum.

Livshjælp kan også involvere dødshjælp i den betydning, at den døende gennem omsorg får hjælp til at håndtere den proces, som det døende menneske gennemlever i bevidstheden om dødens snarlige indtræden. Livet op til døden og døden er for mange patienter tæt forbundet. Nogle taler om et grænseland mellem liv og død og en oplevelse af, at livet på flere parametre efterhånden invaderes af døden. Døden vil derfor også være tilstede, men begrebet livshjælp vil her blive anvendt. Hermed sættes fokus på, at livet er til stede, indtil døden indtræder, og at den sidste tid før et menneske dør, er en vigtig tid i ens liv.

You matter because you are you, and you matter until the last moment of your life. We will do all we can, not only to help you die peacefully but to help you live until you die.

Cicely Saunders, grundlægger af den moderne hospicebevægelse

(Dansk oversættelse af citatet: Du har betydning i dig selv, og du har betydning til dit sidste åndedrag. Vi vil gøre alt hvad vi kan, for at hjælpe dig, ikke alene med en fredfyldt død men også med at leve, indtil du dør.)

Filmen "En samtale om livet" sætter livets sidste del til debat. Filmen består af sammenklip af interviews, hvor rådet har talt med en række mennesker, som har viden om og erfaring med forskellige aspekter ved livets sidste del. Du kan se alle interviews i fuld længde i materialet på dette site.

Filmen har været vist ved en række debatarrangementer landet rundt, som Det Etiske Råd har afholdt i samarbejde med Det Nationale Sorgcenter.

Temaer

Tema / 4. januar 2018

Del 1: I dødens nærvær

Del 1 handler om den betydning, som dødens nærvær kan få for et menneske. De eksistentielle spørgsmål trænger sig på. Du kan få indblik i værdien af nærværet og samtalen med hinanden om livets sidste del. Du kan også få viden om de pårørendes situation – både som omsorgsgivere og i forhold til egen situation.

Se mere
Tema / 4. januar 2018

Del 2: Sundhedsvæsenets tilbud

Del 2 handler om sundhedsvæsenets tilbud til uhelbredeligt syge og døende patienter og deres pårørende. Fokus er her på sundhedsvæsenets rolle i livets sidste del. Du kan få viden om, hvad palliation er, og få indsigt i de vilkår som knytter sig til det valg, som nogle familier står over for at skulle træffe i forhold til, hvor den sidste del af livet skal tilbringes.

Se mere

En livsnødvendig samtale om døden!

Læs vores samtalehæfte, som giver indsigt i betydningen af at få talt med dine nære om de ting, der betyder mest for dig i livet.

Læs hæftet

Hvordan kan man anvende materialet?

Materialet er delt op i to hoveddele. Du kan ved indgangen til hver hoveddel hurtigt få et overblik over de temaer, som behandles der. Du kan herefter vælge det tema, som du vil se nærmere på. Under hvert tema præsenteres du for en række valgmuligheder. Du kan bl.a. vælge at læse Det Etiske Råds tekster. Du kan også se forskellige mennesker fortælle om deres perspektiver på og erfaringer med spørgsmål omkring livets sidste del. Og du kan blive inspireret til at reflektere over forhold, der berører dig selv eller mennesker der står dig nær, eller mennesker du kommer i berøring med som sundhedsprofessionel. Nogle temaer indeholder forslag til aktiviteter, som kan anvendes fx til temadage, og der findes også forskellige former for materiale, som du kan downloade til dit eget eller din families brug.

Hvem kan få glæde af materialet?

Materialet henvender sig til sundheds- og omsorgsprofessionelle, der gennem deres arbejde kommer i berøring med etiske spørgsmål ved livets afslutning. Det henvender sig også til patienter og pårørende, der møder både sorger og udfordringer, når alvorlig sygdom rammer, men også glæder og gode stunder. Gennem tekster, interviews og andet materiale er der mulighed for at læse og høre om faktuelle forhold og overvejelser, der kalder på refleksion og dialog.

Materialet er udviklet af en arbejdsgruppe under rådet bestående af Poul Jaszczak (formand for arbejdsgruppen), Morten Bangsgaard, Kirsten Halsnæs, Herdis Hansen, Henrik Gade Jensen, Lise von Seelen og Karen Stæhr.