17. februar 2011

Debatten der ikke vil dø

Aktiv dødshjælp – eller eutanasi – er forbudt i Danmark, men debatten er stadig levende. Også i Det Etiske Råd er meningerne delte, og argumenterne tager deres udgangspunkt i både filosofiske, religiøse og naturvidenskabelige kriterier.