-
9. maj 2019

En livsnødvendig samtale om døden!

Med dette hæfte kan du få indsigt i betydningen af at få talt med dine nære om de ting, der betyder mest for dig i livet.

Det Etiske Råd har i forbindelse med sit projekt om ”Etik ved livets afslutning” indledt et samarbejde med Det Nationale Sorgcenter med det formål at fremme en kultur, hvor det bliver nemmere at rumme døden som et vilkår ved livet, og mere naturligt at tale med hinanden om, hvad der er vigtigt i den tid, der er tilbage.

Som afslutning på dette forløb udgives et lille hæfte, som kan anvendes i familien, til at få taget hul på samtalen om døden – og det liv, som skal leves op til døden. Ved samtalen sættes fokus på, at den sidste del af livet skal være en god tid, og at det er vigtigt at træffe de nødvendige beslutninger i tide.

Mange lukker øjnene for døden, selv om en større erkendelse af, at vi er dødelige, kan fremme vigtige samtaler, tanker og beslutninger om vores liv og livskvalitet.

Fra Det Etiske Råds og Det Nationale Sorgcenters samtalesaloner

Hæfterne kan suppleres med Det Etiske Råds øvrige materiale om ”Etik ved livets afslutning” på vores temasite, etiskraad.dk/livetsafslutning

En livsnødvendig samtale om døden!

Læs hæftet online

Se film

Du kan se en lille film lavet af Det Etiske Råd. Se den gerne sammen med din familie. Filmen kan give jer inspiration til at tale sammen om livet.

Se film