Eutanasi - lovliggørelse af drab på begæring?
21. oktober 2003

Eutanasi – lovliggørelse af drab på begæring?

I denne udtalelse har Rådet taget stilling til, om aktiv dødshjælp skal legaliseres i Danmark.

Et flertal i Rådet ønsker ikke at indføre en lovændring, men nogle medlemmer mener dog, at der kan være enkelttilfælde, hvor det kan være menneskeligt påkrævet at udføre aktiv dødshjælp. Et mindretal i Rådet er åbent over for en mulig lovændring. Samme mindretal mener ligeledes, at assisteret selvmord skal overvejes som et alternativ eller supplement til aktiv dødshjælp.

  • Udgivet 2003
  • PDF
  • 71 sider
Eutanasi - lovliggørelse af drab på begæring?

Eutanasi – lovliggørelse af drab på begæring?

Hent redegørelsen