Undervisning til grundskolen

KORT FORTALT

Her finder du vores undervisningsmateriale, som handler om de mange svære spørgsmål, der er forbundet med livets afslutning og aktiv dødshjælp.
Død og pine forsidegrafik
Undervisning 8.–10. kl. / 1. juni 2006

Død og pine – om aktiv dødshjælp

Brug dette undervisningshæfte til at starte en debat i klassen om liv og død. Materialet tager fat om flere af de spørgsmål og dilemmaer, der melder sig, fx om det bør være lovligt at få hjælp til at dø, hvis man lider ubærligt eller er døende.

Se mere