1. juni 2006

Død og pine – om aktiv dødshjælp

Brug dette undervisningshæfte til at starte en debat i klassen om liv og død. Materialet tager fat om flere af de spørgsmål og dilemmaer, der melder sig, fx om det bør være lovligt at få hjælp til at dø, hvis man lider ubærligt eller er døende.
Død og pine forsidegrafik

Død og pine – om aktiv dødshjælp

Hent materialet

Udtalelse om aktiv dødshjælp fra Etisk Forum for Unge

Udtalelsen er skrevet på baggrund af to dage i marts 2007, hvor 17 unge fra landets 9. og 10. klasser var samlet for at diskutere aktiv dødshjælp. De var udvalgt blandt de mange, som havde beskæftiget sig med Det Etiske Råds undervisningsmateriale "Død og Pine. Om aktiv dødshjælp".
Hent udtalelsen