15. oktober 2010

Lægelig behandling, diagnostik og forskning

Det Etiske Råds kommentarer til forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. og lov om ændring af sundhedsloven

Lægelig behandling, diagnostik og forskning

Hent høringssvar