28. februar 2011

Ændrede regler for sæddonation

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (ændrede regler for sæddonation)

Ændrede regler for sæddonation

Hent høringssvar