28. november 2011

Egenbetaling ved fertilitetsbehandling m.m.

Høring vedrørende ændring af sundhedsloven – L 37

Egenbetaling ved fertilitetsbehandling m.m.

Hent høringssvar