10. oktober 2012

Kunstig befrugtning ifm. lægelig behandling m.v.

Faglig høring over revideret vejledning i forbindelse med lovændring af bekendtgørelse af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v.

Kunstig befrugtning ifm. lægelig behandling m.v.

Hent høringssvar