18. oktober 2012

Kunstig befrugtning, vurdering af forældreegnethed m.v.

Høring over udkast til bekendtgørelse om kunstig befrugtning og udkast til bekendtgørelse om vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Bekendtgørelser om kunstig befrugtning

Kunstig befrugtning, vurdering af forældreegnethed m.v.

Hent høringssvar