12. marts 2013

Ændring af børneloven m.m.

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab m.v.)

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Lovforslag om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Ændring af børneloven m.m.

Hent høringssvar